Engels
Duits
Words without thoughts never to heaven go.
William Shakespeare, "The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark", 1603
Jaar 2001  alle jaren 
Maanden:
Heeft te doen met:
Terug